Proposals in 2017


ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΕΙΡΩΣΕΩΝ (ΣΚΥΛΩΝ, ΓΑΤΩΝ)  ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017

Εξοχότατε πρόεδρε της Κυπριακής Δημοκρατίας,

σχετικά με το πιο πάνω θέμα σας διαβιβάζω αναλυτικά την πρόταση όσο αφορά το πρόγραμμα στειρώσεων σκύλων και γάτων σε ολόκληρο το νησί. Επιπρόσθετα παράκληση  μου, είναι όπως, εάν και εφόσον είναι εφικτό όπως εξετάσετε κατά πόσον θα μπορούσε το Υπ. Οικονομικών να αυξήσει το ποσό που διατίθεται φέτος για στειρώσεις από 75000 ευρώ στις 120000 ευρώ που θα έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση του συνολικού αριθμού των ζώων που θα στειρωθούν (1200 αντί 750).

Ένα πρόγραμμα στειρώσεων σκύλων και γάτων θα πρέπει να έχει ως βασικό χαρακτηριστικό την αποτελεσματικότητα του προγράμματος. Τι εννοούμε αποτελεσματικότητα.  Εάν θα πάμε λίγα χρόνια πίσω θα πρέπει να θυμηθούμε ότι ενώ το κράτος φρόντιζε να διαθέτει χρηματική χορηγία στις ΜΚΟ, καταφύγια κλπ για την συνέχιση και την λειτουργία τους, δεν είχε φροντίσει να έχει ένα πρόγραμμα στειρώσεων το οποίο θα έπρεπε διαχρονικά να λύσει το μεγάλο πρόβλημα της αύξησης του πληθυσμού των σκύλων και των γάτων.

Σε ένα δεύτερο στάδιο η κυβέρνηση αποφάσισε πέραν από την οικονομική χορηγία στις οργανώσεις να διαθέσει ένα χρηματικό ποσό για τις στειρώσεις.  Το χρηματικό ποσό (όποιο και εάν ήτανε μικρό ή μεγάλο), το διέθετε το κράτος  και το διοχέτευε (κατ αρχήν) προς τις Επαρχιακές Επιτροπές Ευημερίας των Ζώων οι οποίες σε συνεργασία με τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες και τους ιδιώτες κτηνίατρους, προχωρούσαν σε στειρώσεις σκύλων (κατ αρχήν) και στην συνέχεια και γάτων.

Μέσα από αυτό το επιδοτούμενο ‘πρόγραμμα στειρώσεων’ εκ των πραγμάτων θα έπρεπε να υπάρχουν (διαχρονικά) καταγεγραμμένα αποτελέσματα τα οποία να καταγράφουν τις αύξησης ή τις μείωσης των αδέσποτων (γάτων, σκύλων). Δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν υπάρχουν τα οποιαδήποτε στοιχεία τα οποία να μας δείχνουν ότι υπήρξε οποιαδήποτε διαφοροποίηση.

Τι μπορεί να πήγε λάθος και τι προτείνω:

 1. Ένα πρόγραμμα στειρώσεων για να έχει επιτυχία θα έπρεπε να συμμετέχουν κατ αρχήν όλοι οι ενδιαφερόμενοι, Κτηνιατρικές υπηρεσίες,  Δήμοι και  Κοινότητες, οι ΜΚΟ, οργανωμένα σύνολα, ιδιωτικοί κτηνίατροι, τα ΜΜΕ, πολίτες κλπ
 2. Στο παρελθόν δεν υπήρξε πρόνοια για την καταμέτρηση των σκύλων και γάτων σε Παγκύπρια βάση. Μία εβδομάδα πριν από την εφαρμογή του προγράμματος θα έπρεπε (και πρέπει) όλοι όσοι ανέφερα πιο πάνω να συμμετέχουν σε ένα οργανωμένο πρόγραμμα καταμέτρησης των σκύλων και των γάτων και τα τελικά αποτελέσματα να περνιούνται σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές (excel) από τα κατά τόπους Επαρχιακά Κτηνιατρικά Γραφεία. Αυτό το πρόγραμμα (καταγραφή αδέσποτων σκύλων και γάτων) θα μπορούσε να λειτουργήσει κατά το πρότυπο του ετήσιου προγράμματος Leds Do It – Καθαρίζουμε την Κύπρο, όπου οργανωμένα σύνολα, εταιρείες, πολίτες και άλλοι συμμετέχουν μαζικά.
 3. Μετά την καταγραφή και έχοντας στα χέρια μας την συνολική πλέον εικόνα, τότε προχωρούμε στο αμέσως επόμενο στάδιο της εφαρμογής του προγράμματος.
 4. Έχοντας πλέον όλα τα καταγραμμένα στοιχεία που αφορούν τους πληθυσμούς και μετά από προσεχτική ανάλυση των τελικών αποτελεσμάτων, τα Επαρχιακά Κτηνιατρεία αναλαμβάνουν την περαιτέρω αξιολόγηση των στοιχείων αυτών (Αξιολόγηση στοιχείων για κάθε Επαρχία, ποίες περιοχές υπάρχει αυξημένο πρόβλημα κλπ).
 5. Μία εβδομάδα (η και περισσότερο) μετά την καταγραφή, ανακοινώνετε επίσημα στα ΜΜΕ από το Υπουργείο (ή την Προεδρία η και τα δύο) η έναρξη του προγράμματος των στειρώσεων, δίνοντας αναλυτικά τις διαδικασίες και το για το πώς θα λειτουργήσει το επιδοτούμενο πρόγραμμα.
 6. Το κάθε Επαρχιακό Κτηνιατρείο θα έχει την ευθύνη και σε συνεργασία με την Επαρχιακή Επιτροπή Ευημερίας των Ζώων (ΕΕΕΖ) να ετοιμάσουν καταλόγους ενδιαφερομένων ΜΚΟ και οργανωμένων συνόλων που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα. Επίσης το Επαρχιακό Κτηνιατρείο θα ενημερώσει όλους τους ιδιώτες κτηνίατρους  της εκάστοτε επαρχίας για το επιδοτούμενο πρόγραμμα στειρώσεων οι οποίοι θα πρέπει να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους για συμμετοχή τους στο πρόγραμμα στειρώσεων.
 7. Το συνολικό ποσό της χορηγίας θα πρέπει να κατανέμεται στις 5 Επαρχίες οι οποίες με βάση την καταμέτρηση των αδέσποτων και την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων που θα έχει γίνει θα διαθέτουν το ποσό ανάλογα σε στειρώσεις γάτων ή σκύλων ή και των δύο.
 8. Από το συνολικό ποσό της χορηγίας θα γίνει αξιολόγηση με βάση την καταμέτρηση των αδέσποτων σκύλων και γάτων και ανάλογο ποσοστό θα διατεθεί σε κάθε Επαρχία. Εάν για παράδειγμα το ποσό που θα διατεθεί θα είναι 75000, για 5 Επαρχίες αυτό σημαίνει 75000÷5=15000. Από το ποσό αυτό η κάθε επαρχία ανάλογα με τα ευρήματα της καταμέτρησης θα διαθέτουν είτε το 60%  του ποσού για στειρώσεις σκύλων και το 40% του ποσού για γάτους ή και αντίστροφα. Αυτό ανάλογα με το τι θα καταδείξει η παγκύπρια καταγραφή των ζώων.
 9. Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί με την χρήση κουπονιών (εντύπων) με τα οποία οι ΜΚΟ, ή και οργανωμένα σύνολα θα εφοδιαστούν από τον Τομέα Υγείας και Ευημερίας των Ζώων των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών. Με φειδώ και προσοχή θα γίνετε η χρήση αυτών του κουπονιών και πάντα η διάθεση θα γίνετε σε αυτά τα άτομα ή οργανωμένα σύνολα ή ΜΚΟ που θα είναι καταγραμμένα στον κατάλογο της κάθε Επαρχίας.
 10. Οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν την ευθύνη της σύλληψης των γάτων και σκύλων και την μεταφορά τους στους κατά τόπους ιδιωτικούς κτηνίατρους που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα.
 11. Ο κατάλογος των κτηνιάτρων που θα συμμετέχουν θα πρέπει να αναρτηθεί- ανακοινωθεί σε κάθε Επαρχία ή ακόμα μπορεί η κάθε Επαρχία να εκδώσει ειδική ανακοίνωση προς τα ΜΜΕ που να ενημερώνει το κοινό για την έναρξη του προγράμματος.
 12. Δήμοι: Θα ακολουθήσουν τις ίδιες διαδικασίες και θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Θα έχουν ήδη όλα τα στοιχεία της καταγραφής των σκύλων ή γάτων στον Δήμο και σε συνεργασία με ΜΚΟ και οργανωμένα σύνολα θα ανακοινώσουν το πρόγραμμα στειρώσεων, την ανάρτηση του καταλόγου των ιδιωτικών κτηνιάτρων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Οι Δήμοι θα φροντίσουν εκεί και όπου χρειάζονται βοήθεια οργανωμένα σύνολα ή ΜΚΟ για την σύλληψη σκύλων ή γάτων να διαθέσουν ειδικές παγίδες με τη συνδρομή και των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών.
 13. Κοινότητες: Οι Κοινότητες που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα στειρώσεων θα ακολουθήσουν την ίδια διαδικασία. Οι Κοινοτάρχες θα έχουν ήδη στην κατοχή τους των αριθμό αδέσποτων σκύλων και γάτων από την καταγραφή που έγινε στην Κοινότητα τους και πάντα σε συνεργασία με τις τοπικές κοινωνίες, ΜΚΟ θα εφοδιαστούν με τα ανάλογα έντυπα (κουπόνια), θα έχουν ήδη ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους χωριανούς με σχετική ανακοίνωση και θα έχουν αναρτήσει και κατάλογο των ιδιωτικών κτηνιάτρων της περιοχής τους. Επίσης θα φροντίσουν εκεί και όπου χρειάζονται βοήθεια οργανωμένα σύνολα ή ΜΚΟ για την σύλληψη σκύλων η γάτων να διαθέσουν ειδικές παγίδες με τη συνδρομή και των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών.
 14. Τέλος, αλλά πολύ σημαντικό είναι τα στοιχεία τα οποία θα περάσουν στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών. Όλες οι στειρώσεις σκύλων και γάτων θα πρέπει να καταγραφούν με την κάθε λεπτομέρεια με σκοπό το πρόγραμμα όταν θα υλοποιηθεί και την επόμενη χρονιά να δείχνει τις σχετικές αυξομειώσεις των πληθυσμών. Για το σκοπό αυτό θα πρέπει ο κάθε ιδιωτικός κτηνίατρος όταν θα συμπληρώνει το σχετικό έντυπο (κουπόνι) να είναι προσεχτικός και να καταγράφει όλα τα στοιχεία των στειρωμένων ζώων. Μετά την στείρωση θα πρέπει να υπάρχει πρόνοια για το πώς γίνετε η διαχείριση των στειρωμένων ζώων και το χρονοδιάγραμμα που αφορά την χρονική διάρκεια παραμονής των ζώων στην κτηνιατρική κλινική.
 15. Οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες θα φροντίσουν έγκαιρα να τυπώσουν τα έντυπα (κουπόνια) ούτως ώστε να είναι διαθέσιμα.
 16. Τέλος, εισήγηση μου είναι όπως καταβληθεί προσπάθεια και από τον Υπουργό Γεωργίας και από τον Σύμβουλο του Προέδρου όπως (αντί του ποσού των 75000 ευρώ που διατίθεται αυτή την χρονιά για στειρώσεις σκύλων και γάτων ) αυξηθεί το ποσό στις 120000 για να μπορεί να υπάρξει καλύτερο αποτέλεσμα όσων αφορά τον συνολικό αριθμό των ζώων τα οποία θα στειρωθούν. Πιο συγκεκριμένα με τις 75000 χιλ ευρώ περίπου θα γίνουν συνολικά στειρώσεις (σκύλων και γάτων) στα 750 ζώα ενώ με 120000 ο συνολικός αριθμός των ζώων τα οποία θα στειρωθούν θα είναι στα 1200.
 17. Προτεινόμενες ημερομηνίες για την έναρξη του προγράμματος:

 

 1. Η 4η Οκτωβρίου είναι η Παγκόσμια Μέρα για τα Ζώα, να ανακοινωθεί από τον Υπουργό Γεωργίας το Πρόγραμμα στειρώσεων.
 2. Από τις 4 Οκτωβρίου μέχρι τις 25 Οκτωβρίου ξεκινά η παγκύπρια καταγραφή σκύλων και γάτων.
 3. Από 26 Οκτωβρίου έως 31 Οκτωβρίου ανάλυση και αξιολόγηση αποτελεσμάτων της παγκύπριας καταγραφής ζώων από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες.
 4. Από  την 1η Νοεμβρίου μέχρι 31 Νοεμβρίου θα πραγματοποιούνται στειρώσεις ζώων.
 5. Από την 1 Δεκεμβρίου μέχρι 8 Δεκεμβρίου οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες θα αξιολογήσουν όλα τα δεδομένα και στην συνέχεια θα ανακοινώσουν το αποτέλεσμα της όλης εκστρατείας.