fbpx

Το Καταστατικό μας

Home / Το Καταστατικό μας

Martin Luther King Jr.

“Ο χρόνος είναι πάντα σωστός για να κάνει ό, τι είναι σωστό.”

Άντονι Ντάγκλας Ουίλιαμς

”Κάθε ζώο στη γη έχει το ίδιο δικαίωμα να είναι εδώ όπως εσείς και εγώ”

Το Καταστατικό μας

Κατεβάστε το Καταστατικό μας

ΜΕΡΟΣ Α

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

ΙΔΡΥΣΗ, ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΕΔΡΑ, ΕΜΒΛΗΜΑ

 

Άρθρο 1. Ίδρυση – Επωνυμία

Ιδρύεται πολιτικό κόμμα με την επωνυμία «Κόμμα για τα Ζώα Κύπρου».

 

Άρθρο 2. Έδρα

Έδρα του Κόμματος είναι η Λεμεσός.

 

Άρθρο 3. Έμβλημα

Έμβλημα του Κόμματος είναι το σχήμα της Κύπρου με μια πατούσα ζώου.

 

Άρθρο 4. Σφραγίδα

Η σφραγίδα του Κόμματος είναι κυκλική. Στην περιφέρεια αναγράφεται η ονομασία του κόμματος στα ελληνικά και τα αγγλικά «Κόμμα για τα Ζώα Κύπρου» και «Animal Party Cyprus» και στο κέντρο υπάρχει το έμβλημα του Κόμματος.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

ΣΚΟΠΟΙ, ΑΡΧΕΣ, ΑΞΙΕΣ, ΣΤΟΧΟΙ

 

Άρθρο 5. Αρχές

 1. Το Κόμμα για τα Ζώα Κύπρου αναγνωρίζει ότι όλα τα πλάσματα στη Γη, ανθρώπινα και μη, χρήζουν σεβασμού. Δεδομένου ότι τα ζώα δεν μπορούν να μιλήσουν σε ανθρώπινη γλώσσα, εναπόκειται στους ανθρώπους να μιλούν εκ μέρους τους και ν’ απαιτούν τον σεβασμό για λογαριασμό τους, την προστασία της ύπαρξής τους, την ευημερία τους, την αναγνώριση ότι είναι ευαίσθητα όντα, δηλαδή έχουν αισθήματα τα οποία εκδηλώνουν το κάθε είδος με τον δικό του τρόπο και γενικώς να τα εκπροσωπούν στην ανθρώπινη κοινωνία διεκδικώντας τα δικαιώματά τους στις ανθρώπινες πολιτείες.
 2. Το Κόμμα για τα Ζώα Κύπρου επιδιώκει την ανάπτυξη μιας συμπονετικής κοινωνίας, όπου η συμπεριφορά των ανθρώπων θα είναι τέτοια που να μην προκαλεί πόνο, σωματικό ή ψυχικό, σε κανένα πλάσμα, άνθρωπο ή ζώο.
 3. Το Κόμμα για τα Ζώα Κύπρου αναγνωρίζει ότι μέσα σ’ ένα οικοσύστημα όπου συνυπάρχουν άνθρωποι, ζώα και φυτά, οι επεμβάσεις των ανθρώπων για διαμόρφωση του περιβάλλοντός τους διαμορφώνουν ταυτόχρονα και το περιβάλλον μέσα στο οποίο διαβιούν τα άλλα πλάσματα και οι άνθρωποι οφείλουν, στις επιλογές που κάνουν, να λαμβάνουν υπόψη την ύπαρξη των άλλων μορφών ζωής και ν’ αφήνουν χώρο για την φυσιολογική ανάπτυξη και εξέλιξή τους. Η διατάραξη του περιβάλλοντος των ζώων, η επέμβαση στους πληθυσμούς τους με περιορισμό ή εξαφάνιση συγκεκριμένων ειδών, δημιουργεί ανισορροπίες στο οικοσύστημα στο οποίο διαβιούν και οι άνθρωποι, δημιουργώντας προβλήματα και στους ανθρώπους.
 4. Η υγεία των ζώων, σωματική και ψυχική, είναι άμεσα συνυφασμένη με την ανθρώπινη υγεία. Οι άνθρωποι έρχονται ιδιαίτερα σε επαφή με τα ζώα συντροφιάς, που διαβιούν στο αστικό περιβάλλον είτε ως μέλη μιας οικογένειας είτε μόνα τους στους δρόμους και τα ζώα φάρμας, τα οποία εκτρέφονται από τους ανθρώπους είτε για το γάλα είτε για το κρέας τους.
 5. Η αδιαφορία, αμέλεια ή κακοποίηση των ζώων συντροφιάς, είτε είναι μέλη μιας οικογένειας είτε όχι, αναπτύσσει νοοτροπία αδιαφορίας, αμέλειας ή κακοποίησης απέναντι σε κάθε πλάσμα που δεν μπορεί να υπερασπιστεί τον εαυτό του, όπως είναι τα παιδιά ή άτομα με κάποιες ιδιαιτερότητες. Το Κόμμα για τα Ζώα Κύπρου επιδιώκει την υιοθέτηση μιας συμπονετικής και υπομονετικής συμπεριφοράς απέναντι στα ζώα, αναγνωρίζοντας ότι αυτό θα έχει ως συνέπεια την βελτίωση της στάσης των πολιτών απέναντι σε όλους.

 

Άρθρο 6. Στόχοι

Οι στόχοι του Κόμματος για τα Ζώα Κύπρου είναι:

α) Η δημιουργία μίας φωνής για τα ζώα, μέσω ενός ειδικού πολιτικού κόμματος το οποίο θα εντάσσει όλα τα ζώα μέσα στο πολιτικό σύστημα.

β) Η ενδυνάμωση της ανθρώπινης αντίληψης για την ηθική στάση απέναντι στα ζώα αναγνωρίζοντας ότι τα ζώα είναι ευαίσθητα όντα

γ) Η ενδυνάμωση του νομικού καθεστώτος των ζώων ώστε να αντικατοπτρίζει την ιδιότητα τους ως όντα που αισθάνονται συμπεριλαμβανομένης της προστασίας τους σε εθνικό και διεθνές δίκαιο.

δ) Η προώθηση των δικαιωμάτων των ζώων και του περαιτέρω σεβασμού στους ανθρώπους και για τα μη ανθρώπινα όντα.

ε) Η ανάπτυξη σεβασμού για όλα τα πλάσματα της Γης προωθώντας δια μέσου της εκπαίδευσης και σε όλα τα εκπαιδευτικά επίπεδα την προστασία και τα δικαιώματα των ζώων

στ) Η προστασία του περιβάλλοντος έτσι ώστε να διασφαλιστεί ότι οι δραστηριότητες στην γεωργία και την ανάπτυξη είναι βιώσιμες.

ζ) Η προώθηση της υγιεινής διαβίωσης

η) Η σταδιακή κατάργηση των εντατικών συστημάτων καλλιέργειας οι οποίες έχουν κακές συνέπειες στην καλή διαβίωση των ζώων.

θ) Η σταδιακή κατάργηση της εντατικής κτηνοτροφίας και η προώθηση πρότυπων και άλλων συστημάτων που να διασφαλίζουν την καλή διαβίωση και ευημερία των ζώων.

ι) Η βελτίωση της καλής μεταχείρισης και ευημερίας των ζώων αναβαθμίζοντας τα πρότυπα της κτηνοτροφίας με την εξασφάλιση εμπορικών κανονισμών και άλλα μέτρα που να ενθαρρύνουν υψηλά πρότυπα καλής μεταχείρισης

ια) Η στήριξη και ενθάρρυνση γεωργικών μεθόδων που να αυξάνουν την ευημερία των ζώων ή που να περιορίζουν τη χρήση ή την εξάρτηση της από τα ζώα

ιβ) Η σταδιακή κατάργηση των επιδοτήσεων για την κτηνοτροφία σε τομείς όπου η καταναλωτική ζήτηση αποτυγχάνει και τον αναπροσανατολισμό των επιδοτήσεων σε τομείς όπως την φυτική γεωργία και την προώθηση της βιοποικιλότητας καθώς και σε γενικούς τομείς όπως είναι το περιβάλλον, η εκπαίδευση και της δημόσιας υγείας.

ιγ) Η απαγόρευση επιστημονικών πειραμάτων στα ζώα και η διευκόλυνση ή αύξηση της χρηματοδότησης για την ανάπτυξη και την εφαρμογή εναλλακτικών λύσεων χωρίς την χρήση ζώων

ιδ) Η προώθηση και διατήρηση της άγριας πανίδας και των ενδιαιτημάτων και της βιοποικιλότητας.

ιε) Η δημιουργία ενός εθνικού συστήματος αποθήκευσης πληροφοριών για τα ζώα συντροφιάς

ιστ) Η απαγόρευση εκτροφής ζώων συντροφιάς που δεν πληρούν τα πρότυπα της φυλής ή για άλλους σκοπούς που δημιουργούν κληρονομικές και ανατομικές ή άλλες βλάβες και που ενδεχομένως θα έχουν αρνητικές επιπτώσεις για την καλή διαβίωση τους.

ιζ) Η βελτίωση της νομοθεσίας και των κανονισμών που αφορούν τα ζώα συντροφιάς, όπως κακοποίηση, παραμέληση κ.α και την επέκταση των αστυνομικών εξουσιών όπως αύξηση αποτρεπτικών ποινών, την αύξηση των δημοσίων εκπαιδευτικών προγραμμάτων που αφορούν την υπεύθυνη φροντίδα των ζώων συντροφιάς και συναφή θέματα.

 

Άρθρο 7. Σκοποί

Οι σκοποί του Κόμματος είναι:

α) Η συμμετοχή στις εκλογές (εθνικές, ευρωπαϊκές, τοπικές) με στόχο την εκλογή εκπροσώπου στην Βουλή των Αντιπροσώπων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα όργανα τοπικής αυτοδιοίκησης ή σε άλλα αντιπροσωπευτικά όργανα που προβλέπει η έννομη τάξη.

β) Η επιδίωξη με κάθε νόμιμο τρόπο της διαμόρφωσης της πολιτικής βούλησης του λαού σύμφωνα με τις αρχές και τους στόχους του Κόμματος.

γ) Η σύμπραξη στην διαμόρφωση πολιτικών για τα ζώα, βασισμένων στις αρχές και τους στόχους του Κόμματος σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

δ) Η συνεργασία με κόμματα άλλων χωρών που συμμερίζονται τις ίδιες αρχές και στόχους.

ε) Η συνεργασία με μη κυβερνητικούς οργανισμούς της Κύπρου και του εξωτερικού για την προώθηση των θεμάτων ενδιαφέροντος του Κόμματος.

στ) Η συνεργασία με επαγγελματίες και εταιρείες που οι δραστηριότητές τους σχετίζονται με τα ζώα για την βελτίωση των όρων διαβίωσης και υγείας των ζώων.

ζ) Η συνεργασία με κυβερνητικούς οργανισμούς, αρχές και φορείς, εθνικούς, ευρωπαϊκούς και διεθνείς, για την καλύτερη εφαρμογή της νομοθεσίας, την συγκέντρωση στοιχείων και πληροφοριών και την διαμόρφωση αποτελεσματικότερων πολιτικών στα θέματα ενδιαφέροντος του Κόμματος.

η) Η διαμόρφωση και προώθηση νομοθεσιών στα θέματα ενδιαφέροντος του Κόμματος.

θ) Η δημιουργία ή συνεργασία για δημιουργία και προώθηση υλικού και εκπαιδευτικών προγραμμάτων για την ενημέρωση κι ευαισθητοποίηση των πολιτών, τόσο στα πλαίσια του σχολικού εκπαιδευτικού προγράμματος όσο και στα πλαίσια της δια βίου εκπαίδευσης και επιμόρφωσης των ενηλίκων.

 

ΜΕΡΟΣ Β

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

ΜΕΛΗ

 

Άρθρο 8. Μέλη

 1. Μέλος του Κόμματος μπορεί να εγγραφεί κάθε άτομο που ζει στην Κυπριακή Δημοκρατία και έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του.
 2. Τα Μέλη εγγράφονται στην Τοπική Οργάνωση του τόπου συνήθους διαμονής τους στην Κύπρο.

 

Άρθρο 9. Διαδικασία εγγραφής νέου Μέλους

 1. Νέο Μέλος εγγράφεται μετά από πρόταση υφιστάμενου μέλους. Η αίτηση για εγγραφή, η οποία προσυπογράφεται από το Μέλος που προτείνει, υποβάλλεται στην Τοπική Επιτροπή και η απάντηση δίνεται εντός τριάντα (30) ημερών.
 2. Εφόσον η Τοπική Επιτροπή αποδεχθεί την αίτηση εγγράφει το νέο Μέλος στο Μητρώο Μελών της Τοπικής Οργάνωσης και καλωσορίζει το νέο Μέλος στο Κόμμα με ανακοίνωση.

 

Άρθρο 10. Δοκιμαστική περίοδος

 1. Τα Μέλη δεν μπορούν να εκλέγουν ή να εκλέγονται για περίοδο τριών (3) μηνών από την στιγμή της εγγραφής τους στο μητρώο Μελών της Τοπικής Οργάνωσης, η οποία θεωρείται δοκιμαστική περίοδος.
 2. Κατά την διάρκεια της δοκιμαστικής περιόδου η Τοπική Επιτροπή μπορεί ν’ αποφασίσει την ακύρωση της εγγραφής του νέου μέλους εφόσον διαφανεί ότι αυτό δεν συμφωνεί με τις αρχές, στόχους και σκοπούς του Κόμματος ή η συμπεριφορά του μπορεί να προσβάλει ή να εκθέσει το Κόμμα. Το νέο μέλος έχει δικαίωμα εντός 10 ημερών από την κοινοποίηση σ’ αυτό της απόφασης, να προσβάλει αυτήν ενώπιον της Συνέλευσης των μελών της Τοπικής Οργάνωσης, η οποία συγκαλείται το αργότερο εντός 30 ημερών από την υποβολή της Ένστασης και αποφασίζει τελεσίδικα.
 3. Σε περίπτωση μη σύγκλησης της Συνέλευσης των Μελών της Τοπικής Οργάνωσης εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, το Μέλος ή Φίλος έχει δικαίωμα να απευθυνθεί στην Κεντρική Επιτροπή και με επιστολή να ζητήσει την σύγκληση από την Κεντρική Επιτροπή. Η Κεντρική Επιτροπή έχει υποχρέωση να συγκαλέσει η ίδια την Συνέλευση Μελών της Τοπικής Οργάνωσης εντός προθεσμίας 20 ημερών από την λήψη της επιστολής του Μέλους ή Φίλου.
 4. Μετά την παρέλευση της δοκιμαστικής περιόδου, το νέο Μέλος γίνεται πλήρες Μέλος, η Τοπική Επιτροπή ενημερώνει σχετικά την Κεντρική Επιτροπή κι εκείνη προβαίνει στην εγγραφή του νέου Μέλους στο Μητρώο Μελών του Κόμματος.

 

Άρθρο 11. Δικαιώματα και Υποχρεώσεις των Μελών

Τα Μέλη:

α) Εκλέγουν τα μέλη της Τοπικής Επιτροπής

β) Εκλέγουν τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής

γ) Συμμετέχουν στις δράσεις του Κόμματος για την προώθηση των σκοπών και στόχων του

δ) Προτείνουν πρωτοβουλίες για δράσεις της Τοπικής Οργάνωσης ή του Κόμματος. Οι προτάσεις μπορούν να υποβάλλονται ενώπιον της Τοπικής Επιτροπής, της Συνέλευσης των Μελών ή των Μελών και Φίλων της Τοπικής Οργάνωσης, της Κεντρικής Επιτροπής, των Ειδικών Επιτροπών ή την Παγκύρπια Γενική Συνέλευση των Μελών ή των Μελών και Φίλων του Κόμματος. Τα Μέλη ενθαρρύνονται να καταθέτουν τις προτάσεις τους γραπτώς για να διευκολύνεται η επεξεργασία τους από τα υπόλοιπα Μέλη και τις Επιτροπές, δεν αποκλείεται όμως και η προφορική υποβολή μιας πρότασης, ιδιαίτερα όταν προκύπτει μέσα στα πλαίσια μιας συζήτησης.

 

Άρθρο 12. Φίλοι του Κόμματος

 1. Φίλοι του Κόμματος μπορούν να εγγραφούν πρόσωπα που μπορούν να εγγραφούν ως Μέλη του Κόμματος αλλά προτιμούν να μην συμμετέχουν τόσο ενεργά.
 2. Οι Φίλοι ενημερώνονται και μπορούν να λαμβάνουν μέρος στις δράσεις και εκδηλώσεις του Κόμματος, λαμβάνουν όλο το ενημερωτικό εκπαιδευτικό υλικό που εκδίδει το Κόμμα, αλλά δεν συμμετέχουν στις εκλογικές διαδικασίες.
 3. Οι Φίλοι μπορούν να προτείνουν πρωτοβουλίες για δράσεις της Τοπικής Οργάνωσης ή του Κόμματος. Οι προτάσεις μπορούν να υποβάλλονται ενώπιον της Τοπικής Επιτροπής, της Συνέλευσης των Μελών και Φίλων της Τοπικής Οργάνωσης, της Κεντρικής Επιτροπής, των Ειδικών Επιτροπών ή την Παγκύρπια Γενική Συνέλευση των Μελών και Φίλων του Κόμματος. Οι Φίλοι ενθαρρύνονται να καταθέτουν τις προτάσεις τους γραπτώς για να διευκολύνεται η επεξεργασία τους από τα υπόλοιπα Μέλη και Φίλους και τις Επιτροπές, δεν αποκλείεται όμως και η προφορική υποβολή μιας πρότασης, ιδιαίτερα όταν προκύπτει μέσα στα πλαίσια μιας συζήτησης
 4. Οι Φίλοι εγγράφονται στην Τοπική Οργάνωση του τόπου συνήθους διαμονής τους στην Κύπρο με αίτηση που υποβάλλουν προς την Τοπική Επιτροπή.

 

Άρθρο 13. Συνδρομή

 1. Τα μέλη καταβάλλουν ετήσια συνδρομή είκοσι ευρώ (€20) εντός του πρώτου τριμήνου κάθε έτους. Τα νέα μέλη καταβάλλουν την συνδρομή τους με την παρέλευση της δοκιμαστικής περιόδου, οπότε γίνονται πλήρη μέλη κι έχουν όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των μελών.
 2. Οι φίλοι καταβάλλουν ετήσια συνδρομή δέκα ευρώ (€10) εντός του πρώτου τριμήνου κάθε έτους.
 3. Σε περίπτωση που κάποιο μέλος ή φίλος δεν καταβάλει την συνδρομή του, καλείται προς τούτο από την Τοπική Επιτροπή και αν σε διάστημα τριάντα (30) ημερών δεν προβεί σε τακτοποίηση των οικονομικών του υποχρεώσεων, η Τοπική Επιτροπή έχει την δυνατότητα ν’ αποφασίσει την διαγραφή του.
 4. Η Τοπική Επιτροπή έχει την δυνατότητα να λάβει αιτιολογημένη απόφαση για την απαλλαγή κάποιου μέλους ή φίλου από την καταβολή της ετήσιας συνδρομής του ή την καθυστέρησή της, εφόσον το μέλος ή ο φίλος ενημερώσει την Επιτροπή για λόγους αδυναμίας καταβολής που θα κριθούν επαρκείς από την Επιτροπή. Η απόφαση της Τοπικής Επιτροπής μπορεί να ελεγχθεί από την Κεντρική Επιτροπή μετά από Αναφορά που υποβάλλεται από μέλος της Τοπικής Επιτροπής ή οποιοδήποτε μέλος του Κόμματος, από την ίδια ή άλλη Τοπική Οργάνωση με το μέλος που απαλλάσσεται. Η διαδικασία γίνεται με διακριτικότητα και σεβασμό προς το μέλος το οποίο έχει απαλλαγεί.

 

Άρθρο 14. Παραίτηση Μέλους ή Φίλου

 1. Μέλος ή Φίλος του Κόμματος μπορεί να ζητήσει την διαγραφή του από τα Μητρώα Μελών ή Φίλων του Κόμματος, με αναιτιολόγητη επιστολή που αποστέλλει στην Τοπική Επιτροπή της Τοπικής Οργάνωσης στην οποία είναι εγγεγραμμένο.
 2. Η Τοπική Επιτροπή προχωρεί άμεσα στην διαγραφή του Μέλους ή Φίλου από το Μητρώο Μελών ή Φίλων της, κοινοποιώντας την επιστολή παραίτησης προς την Κεντρική Επιτροπή, η οποία προβαίνει άμεσα στην διαγραφή του Μέλους ή Φίλου από το Μητρώο Μελών ή Φίλων του Κόμματος. Επίσης, η Κεντρική Επιτροπή κοινοποιεί, εφόσον αυτό είναι αναγκαίο, την επιστολή παραίτησης του Μέλους στις επιμέρους επιτροπές του Κόμματος στις οποίες ενδέχεται αυτό να συμμετείχε.

 

Άρθρο 15. Διαγραφή Μέλους ή Φίλου

 1. Μέλος ή Φίλος του Κόμματος διαγράφεται με αιτιολογημένη απόφαση της Τοπικής Επιτροπής της Τοπικής Οργάνωσης στο μητρώο της οποίας είναι εγγεγραμμένο, εφόσον:

α) Δεν έχει καταβάλει την συνδρομή του σύμφωνα με το Άρθρο 13.

β) Διαφανεί ότι αυτό δεν συμφωνεί με τις αρχές, στόχους και σκοπούς του Κόμματος ή η συμπεριφορά του μπορεί να προσβάλει ή να εκθέσει το Κόμμα.

 1. Το Μέλος ή Φίλος έχει δικαίωμα εντός 10 ημερών από την κοινοποίηση σ’ αυτό της απόφασης διαγραφής του, να προσβάλει αυτήν ενώπιον της Συνέλευσης των Μελών της Τοπικής Οργάνωσης, η οποία συγκαλείται το αργότερο εντός 30 ημερών από την υποβολή της Ένστασης.
 2. Σε περίπτωση μη σύγκλησης της Συνέλευσης των Μελών της Τοπικής Οργάνωσης εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, το Μέλος ή Φίλος έχει δικαίωμα να απευθυνθεί στην Κεντρική Επιτροπή και με επιστολή να ζητήσει την σύγκληση από την Κεντρική Επιτροπή. Η Κεντρική Επιτροπή έχει υποχρέωση να συγκαλέσει η ίδια την Συνέλευση Μελών της Τοπικής Οργάνωσης εντός προθεσμίας 20 ημερών από την λήψη της επιστολής του Μέλους ή Φίλου.

 

Άρθρο 16. Μητρώα Μελών και Φίλων

 1. Κάθε Τοπική Οργάνωση τηρεί Μητρώο Μελών και Μητρώο Φίλων της Οργάνωσης. Στο Μητρώο Μελών εγγράφονται όλα τα Μέλη των οποίων η αίτηση για εγγραφή έχει γίνει αποδεκτή, από την στιγμή που γίνεται αποδεκτή. Τα Μέλη που βρίσκονται σε δοκιμαστική περίοδο εγγράφονται σε ειδικό κατάλογο και εγγράφονται στο Μητρώο Μελών της Τοπικής Οργάνωσης όταν γίνουν πλήρη Μέλη.
 2. Οι Φίλοι εγγράφονται στο Μητρώο Φίλων της Τοπικής Οργάνωσης αμέσως μετά την αποδοχή της αίτησής τους για εγγραφή.
 3. Οι Τοπικές Επιτροπές ενημερώνουν άμεσα την Κεντρική Επιτροπή για τα νέα Μέλη και Φίλους και η Κεντρική Επιτροπή συμπληρώνει αντίστοιχα το Μητρώο Μελών και το Μητρώο Φίλων του Κόμματος.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

ΤΟΠΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

 

Άρθρο 17. Ίδρυση Τοπικών Οργανώσεων (Τ.Ο.)

 1. Το Κόμμα οργανώνεται σε επίπεδο βάσης με Τοπικές Οργανώσεις που ιδρύονται κατόπιν απόφασης της Κεντρικής Επιτροπής. Σε κάθε επαρχία της Κύπρου μπορεί να ιδρυθεί μία ή περισσότερες Τοπικές Οργανώσεις ανάλογα με τις ανάγκες, έτσι ώστε να διευκολύνεται η συμμετοχή των πολιτών αλλά και να είναι όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματική η παρακολούθηση και παρέμβαση στα τοπικά προβλήματα.
 2. Με απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής μπορούν να καταργηθούν ή να συγχωνευθούν Τοπικές Οργανώσεις εφόσον κριθεί αναγκαίο για την εύρυθμη λειτουργία και αποτελεσματική λειτουργία των Οργανώσεων και του Κόμματος.

 

Άρθρο 18. Οργάνωση Τοπικών Οργανώσεων

 1. Οι Τ.Ο. απαρτίζονται από το σύνολο των Μελών και Φίλων που εγγράφονται στα Μητρώο Μελών και Μητρώο Φίλων τους.
 2. Το σύνολο των Μελών της Τ.Ο. συνιστά την Συνέλευση Μελών της Τ.Ο. η οποία μπορεί να συνεδριάζει και να λαμβάνει απόφαση για κάθε θέμα της αρμοδιότητάς της που προβλέπεται στο Καταστατικό.
 3. Το σύνολο των Μελών και Φίλων της Τ.Ο. συνιστά την Συνέλευση Μελών και Φίλων της Τ.Ο. η οποία συζητά θέματα ενδιαφέροντος της Τ.Ο. αλλά και του Κόμματος γενικά, με ανταλλαγή πληροφοριών και απόψεων. Η Συνέλευση Μελών και Φίλων δεν λαμβάνει αποφάσεις αλλά η τακτική σύγκλισή της θεωρείται χρήσιμη κι εποικοδομητική για την ανταλλαγή ενημέρωσης και γνώσεων, την καλύτερη γνωριμία, επικοινωνία και συνεργασία ανάμεσα στα Μέλη και τους Φίλους της Τ.Ο..

 

Άρθρο 19. Αρμοδιότητες της Συνέλευσης των Μελών

Οι αρμοδιότητες της Συνέλευσης των Μελών της Τ.Ο. είναι:

α) Η εκλογή των μελών της Τοπικής Επιτροπής

β) Η εκλογή του εκπροσώπου της Τ.Ο. στην Κεντρική Επιτροπή (το πρόσωπο αυτό μπορεί να είναι και μέλος της Τοπικής Επιτροπής)

γ) Η συζήτηση και λήψη απόφασης για κάθε θέμα της Τ.Ο.

δ) Η διοργάνωση εκδηλώσεων και δράσεων για θέματα ενδιαφέροντος του Κόμματος είτε στην περιφέρεια στην οποία δραστηριοποιείται η Τ.Ο. είτε σε άλλη περιοχή σε συνεργασία με άλλη Τ.Ο. ή το Κόμμα.

 

Άρθρο 20. Σύγκλιση της Συνέλευσης των Μελών Τοπικής Οργάνωσης

 1. Η Συνέλευση των Μελών της Τ.Ο. συγκαλείται από την Τ.Ε. κάθε δύο μήνες ή και νωρίτερα, είτε με πρωτοβουλία της Τ.Ε. είτε με πρωτοβουλία του 20% των Μελών της Τ.Ο., που γνωστοποιούν προς την Τοπική Επιτροπή τους λόγους σύγκλισης της Συνέλευσης των Μελών και τα θέματα προς συζήτηση τουλάχιστον 10 τουλάχιστον μέρες πριν την προτεινόμενη ημερομηνία σύγκλισης της Συνέλευσης των Μελών ή σε χρόνο μικρότερο, εφόσον υπάρχει επείγον θέμα και η σύγκλιση της Έκτακτης Συνέλευσης των Μελών την συγκεκριμένη ημερομηνία εγκριθεί από την πλειοψηφία των εγγεγραμμένων μελών της Συνέλευσης των Μελών.
 2. Στην τακτική της συνεδρίαση, η Συνέλευση των Μελών ενημερώνεται για τα τοπικά θέματα, αποφασίζει τον συντονισμό των αναγκαίων ενεργειών και δίνει γενικές ή και ειδικές οδηγίες προς την Τοπική Επιτροπή. Επίσης ενημερώνεται για την δράση της Κεντρικών Αξιωματούχων και των Επιστημονικών Επιτροπών του Κόμματος. Ενημερώνει την Τοπική Επιτροπή για τα διάφορα ζητήματα που έχουν ανακύψει και οργανώνεται η συλλογική αντιμετώπισή τους σε τοπικό αλλά και κεντρικό επίπεδο.

 

Άρθρο 21. Εκπροσώπηση Τοπικής Επιτροπής

Η Τοπική Επιτροπή ορίζει ποιο ή ποια άτομα θα εκπροσωπούν την Επιτροπή ή την Τ.Ο. ή το Κόμμα σε τοπικό επίπεδο ή για θέματα που αφορούν την περιφέρεια στην οποία δραστηριοποιείται η συγκεκριμένη Τ.Ο. ή στις συναντήσεις και συνεργασίες στις οποίες θα συμμετέχει η Τ.Ο..

 

Άρθρο 22. Τοπική Επιτροπή (Τ.Ε.)

 1. Η λειτουργία και δράση κάθε Τοπικής Οργάνωσης συντονίζεται από την Τοπική Επιτροπή (Τ.Ε.)
 2. Τα μέλη της Τοπικής Επιτροπής είναι:

Τοπικός Συντονιστής

Αναπληρωτής Τοπικός Συντονιστής

Γραμματέας

Ταμίας

Μέλος

 1. Ανάλογα με την περίπτωση, στην Τ.Ε. σκόπιμο είναι να συμμετέχουν επιστήμονες ή πρόσωπα που ειδικεύονται σ’ ένα τομέα ενδιαφέροντος του Κόμματος και μπορούν με τις ειδικές τους γνώσεις να διευκολύνουν τόσο την αποτελεσματικότερη λειτουργία και παρέμβαση της Τ.Ο. όσο και του Κόμματος.

 

Άρθρο 23. Εκλογή και συγκρότηση της Τοπικής Επιτροπής

 1. Η Τ.Ε. εκλέγεται από την Συνέλευση των Μελών της Τοπικής Οργάνωσης με εκλογές που διενεργούνται κάθε δύο χρόνια.
 2. Τα Μέλη που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στην Τ.Ε. υποβάλλουν την υποψηφιότητά τους κι ένα μικρό βιογραφικό προς την απερχόμενη Τ.Ε. τουλάχιστον 48 ώρες πριν την συνεδρίαση της Συνέλευσης των Μελών και η Τ.Ε. ενημερώνει αμέσως και με κάθε πρόσφορο μέσο τα Μέλη.
 3. Η εκλογή θα γίνεται με μυστική ψηφοφορία και σε περίπτωση ισοψηφίας των υποψηφίων για την πέμπτη θέση, θα γίνεται κλήρωση.
 4. Αμέσως μετά την εκλογή της, η Τ.Ε. θα συγκροτείται σε σώμα με μυστική εκλογή ή κατόπιν συμφωνίας των μελών της.

 

Άρθρο 24.  Θητεία των μελών της Τοπικής Επιτροπής

 1. Η θητεία των μελών της Τοπικής Επιτροπής θα είναι διετής.
 2. Σε περίπτωση αποχώρησης κάποιου μέλους για οποιοδήποτε λόγο, θα συγκαλείται Συνέλευση των Μελών της Τ.Ο. για την εκλογή νέου μέλους. Η θητεία του μέλους αυτού θα λήγει μαζί με την θητεία ολόκληρης της Τ.Ε. στο τέλος της διετίας.
 3. Η θητεία του Γραμματέα και του ειδικού μέλους, εφόσον υπάρχει, μπορεί ν’ ανανεώνεται απεριόριστα. Η θητεία των υπολοίπων της Τοπικής Επιτροπής θα είναι διετής και το ίδιο μέλος δεν θα μπορεί να καταλάβει την ίδια θέση παρά μετά την παρέλευση μιας θητείας, δηλαδή δύο χρόνων, κατά τα οποία η θέση αυτή θα καταλαμβάνεται από άλλο μέλος της Τοπικής Οργάνωσης. Σκοπός της εναλλαγής είναι η απόκτηση εμπειρίας από όσο το δυνατόν περισσότερα μέλη σε όσο το δυνατόν περισσότερα αντικείμενα, έτσι ώστε όλοι ν’ αποκτούν σφαιρική αντίληψη τόσο των προβλημάτων όσο και των τρόπων επίλυσής τους, να έρχονται δε, όσο το δυνατό περισσότερα άτομα σε επαφή με φορείς και αρχές που ασχολούνται με θέματα των ζώων.
 4. Ο/Η Γραμματέας μπορεί να είναι αμοιβόμενο μέλος έτσι ώστε ν’ αφιερώνει όλο τον χρόνο του/της στην τήρηση του γραφείου της Τοπικής Οργάνωσης.

 

Άρθρο 25. Λειτουργία της Τοπικής Επιτροπής

 1. Η Τ.Ε. συγκαλείται από τον Τοπικό Συντονιστή ή τον Αναπληρωτή Τοπικό Συντονιστή τουλάχιστον δυο φορές τον μήνα σε καθορισμένες ημέρες και ώρες και τις συνεδριάσεις τους μπορούν να παρακολουθήσουν όλα τα μέλη της Τοπικής Οργάνωσης.
 2. Η Τ.Ε. βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει νόμιμα εφόσον παρίστανται κατά την συνεδρίαση, είτε με την φυσική τους παρουσία είτε με τηλεδιάσκεψη, τουλάχιστον τα τρία από τα πέντε μέλη της.
 3. Οι αποφάσεις της Τ.Ε. λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Τοπικού Συντονιστή ή, εφόσον αυτός απουσιάζει, η ψήφος του Αναπληρωτή Τοπικού Συντονιστή.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

Άρθρο 26. Σύνθεση

Η Κεντρική Επιτροπή απαρτίζεται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γραμματέα, τον Βοηθό Γραμματέα, τον Ταμία, έναν εκπρόσωπο από κάθε Τοπική Οργάνωση και τα Μέλη του Κόμματος τα οποία κατέχουν κάποιο δημόσιο αξίωμα, ενδεικτικά του βουλευτή, του επιτρόπου, του δημοτικού ή κοινοτικού συμβούλου.

 

Άρθρο 27. Εκλογή μελών της Κεντρικής Επιτροπής από την Παγκύπρια Συνέλευση των Μελών

Η Παγκύπρια Συνέλευση των Μελών εκλέγει τα εξής μέλη της Κ.Ε. σε εκλογές που διεξάγονται με μυστική ψηφοφορία: Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γραμματέα, Βοηθό Γραμματέα και Ταμία. Η θητεία της κεντρικής επιτροπής είναι διετής (2)

Οι υποψήφιοι αποστέλλουν προς την Επιτροπή Εκλογών και Ψηφοφοριών δήλωση της υποψηφιότητάς τους με μικρό βιογραφικό σημείωμα τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από την ημερομηνία της Συνέλευσης. Η Επιτροπή Εκλογών και Ψηφοφοριών ενημερώνει τα Μέλη με κάθε πρόσφορο τρόπο για τους υποψηφίους τουλάχιστον δυο μέρες πριν την ημερομηνία της Συνέλευσης.

Την προηγούμενη μέρα της Συνέλευσης, σε κάθε Τ.Ο. λειτουργεί με ευθύνη της Τ.Ε. και σε συνεργασία με την Επιτροπή Εκλογών και Ψηφοφοριών, κάλπη έτσι ώστε να ψηφίσουν τα Μέλη που δεν θα μπορέσουν να μεταβούν στον χώρο διεξαγωγής της Συνέλευσης. Τα Μέλη που ψηφίζουν στις Τ.Ο. δεν δικαιούνται να ψηφίσουν κατά την ημέρα της Συνέλευσης, ακόμη κι αν τελικά μπορέσουν να παρευρεθούν.

Οι Τ.Ε. τηρούν κατάλογο των ψηφισάντων στις Τ.Ο. και τα ονόματα όσων ψηφίζουν στις Τ.Ο. διαγράφονται από τον εκλογικό κατάλογο βάσει του οποίου θα γίνει η ψηφοφορία στην Συνέλευση.

 

Άρθρο 28. Εκλογή Εκπροσώπων των Τοπικών Οργανώσεων στην Κεντρική Επιτροπή

Την ημέρα διενέργειας της εκλογικής διαδικασίας για εκλογή των μελών των Τ.Ε., η Συνέλευση των Μελών κάθε Τ.Ο. εκλέγει ένα άτομο ως Εκπρόσωπο της Τ.Ο. στην Κεντρική Επιτροπή κι ένα άτομο ως Αναπληρωτή Εκπρόσωπο, ο οποίος θα αναπληρώνει τον Εκπρόσωπο στις συνεδριάσεις της Κ.Ε. σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του.

 

Άρθρο 29. Αρμοδιότητες της Κεντρικής Επιτροπής

 1. Η Κεντρική Επιτροπή:

α) Εκφράζει τις επίσημες θέσεις του Κόμματος και έχει την ευθύνη για την κοινοποίηση των θέσεων αυτών τόσο προς τα Μέλη και Φίλους του Κόμματος όσο και προς τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας και τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης.

β) Εκπροσωπεί το Κόμμα στα πολιτικά όργανα της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Διεθνών Οργανισμών,

γ) Εκπροσωπεί το Κόμμα σε διεθνείς συναντήσεις και fora,

δ) Είναι υπεύθυνη για την διάχυση των πληροφοριών από και προς τις Τ.Ο., την παρακολούθηση και υποβοήθηση της δράσης τους και της μεταξύ τους συνεργασίας, το συντονισμό (όπου είναι αναγκαίο) της μεταξύ τους συνεργασίας, τον συντονισμό των παρεμβάσεων σε παγκύπριο επίπεδο,

ε) Αποφασίζει την ίδρυση, κατάργηση ή συγχώνευση Τοπικών οργανώσεων

Διορίζει Συμβούλους ή Ειδικές Συμβουλευτικές Επιτροπές (Ε.Σ.Ε.)

Διορίζει την Επιτροπή Εκλογών και Ψηφοφοριών

Διορίζει ανεξάρτητο ελεγκτή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων του Κόμματος και ελέγχει τα στοιχεία αυτά πριν την υποβολή τους στον Έφορο Τήρησης του Μητρώου Πολιτικών Κομμάτων.

Συντονίζει την δράση όλων των Τοπικών Οργανώσεων εξασφαλίζοντας την αποτελεσματικότερη παρέμβαση του Κόμματος.

Ενημερώνεται κι ενημερώνει τα Μέλη και του Φίλους του Κόμματος για τα θέματα ενδιαφέροντος του Κόμματος.

Συντονίζει την συνεργασία του Κόμματος με φορείς εθνικούς και διεθνείς.

Εκπροσωπεί το Κόμμα σε συναντήσεις και εκδηλώσεις που αφορούν τα θέματα ενδιαφέροντος του Κόμματος ή αναθέτει την εκπροσώπηση αυτή σε Μέλη ή συνεργάτες του Κόμματος.

 1. Για την εκπροσώπηση του Κόμματος ως άνω υπό α) και β) η Κ.Ε. ορίζει κάποιο πρόσωπο ή πρόσωπα ή επιτροπή που θα εκπροσωπεί το Κόμμα σε όλες τις συναντήσεις ή εκδηλώσεις που αφορούν συγκεκριμένο θέμα ή θέματα, ή ορίζει συγκεκριμένο πρόσωπο ή πρόσωπα ή επιτροπή για συγκεκριμένη συνάντηση ή εκδήλωση.

 

Άρθρο 30. Αρμοδιότητες Εκπροσώπου και Αναπληρωτή Εκπροσώπου των Τοπικών Οργανώσεων στην Κεντρική Επιτροπή

Ο Εκπρόσωπος ή ο Αναπληρωτής Εκπρόσωπος των Τ.Ο. στην Κνετρική επιτροπή:

α) λειτουργεί ως μόνιμος συνδετικός κρίκος για την ροή πληροφοριών από τις Τ.Ο. στην Κ.Ε. και αντίστροφα,

β) έχει την ευθύνη για την ενημέρωση της Κ.Ε. για τα τοπικά προβλήματα και τα θέματα της Τ.Ο.,

γ) ενημερώνει την Τ.Ε. και, όποτε κρίνεται αναγκαίο, την Συνέλευση των Μελών ή την Συνέλευση των Μελών και Φίλων της Τ.Ο. για τις συζητήσεις και αποφάσεις της Κ.Ε.,

δ) ψηφίζει ως μέλος της Κ.Ε. συμμετέχοντας έτσι στην λήψη των αποφάσεων και την χάραξη της πολιτικής του Κόμματος (δικαίωμα ψήφου, σε περίπτωση παρουσίας και του Εκπροσώπου και του Αναπληρωτή Εκπροσώπου στην συνεδρίαση της Κ.Ε., έχει μόνο ο Εκπρόσωπος).

 

Άρθρο 31. Αρμοδιότητες του Προέδρου και του Αντιπροέδρου της Κεντρικής Επιτροπής

 1. Ο Πρόεδρος της Κεντρικής Επιτροπής

α) Είναι ο αρχηγός του Κόμματος.

β) Εκπροσωπεί το Κόμμα και εκφράζει επίσημα τις αρχές και τις θέσεις του,

γ) Προεδρεύει της Κεντρικής Επιτροπής

δ) Εποπτεύει και συντονίζει τις δράσεις όλων των οργάνων και οργανώσεων του Κόμματος

 1. Ο Αντιπρόεδρος της Κεντρικής Επιτροπής:

α) Αναπληρώνει τον Πρόεδρο όταν απουσιάζει ή κωλύεται,

β) Βοηθά τον Πρόεδρο στην εκτέλεση των καθημερινών του καθηκόντων,

γ) Προεδρεύει της Κεντρικής Επιτροπής όταν ο Πρόεδρος απουσιάζει.

 

Άρθρο 32. Αρμοδιότητες του Γραμματέα και του Βοηθού Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής

 1. Ο Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής είναι υπεύθυνος για:

α) Την τήρηση του Μητρώου Μελών και του Μητρώου Φίλων του Κόμματος,

β) Την παρακολούθηση, διανομή και αρχειοθέτηση της αλληλογραφίας μεταξύ της Κ.Ε. και των Τ.Ο.,

γ) Την προετοιμασία και διανομή της ημερήσιας διάταξης των συνεδριάσεων της Κ.Ε.,

δ) Την τήρηση των πρακτικών των συνεδριάσεων της Κ.Ε., την καθαρογραφή, διανομή και αρχειοθέτησή τους,

ε) Την προετοιμασία και διανομή του Προγράμματος της Παγκύπριας Συνέλευσης

στ) Την κοινοποίηση των ανακοινώσεων και αποφάσεων του Κόμματος προς τις Τ.Ο. αλλά και τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (ΜΜΕ) και τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης (ΜΚΔ),

ζ) Την ανακοίνωση προς τα ΜΜΕ και τα ΜΚΔ των αποτελεσμάτων των εκλογών και ψηφοφοριών (όποτε αυτά είναι ανακοινώσιμα).

 1. Ο Βοηθός Γραμματέας βοηθά τον Γραμματέα στην εκτέλεση των καθηκόντων του, σύμφωνα με τις υποδείξεις και οδηγίες του.
 2. Ο Γραμματέας έχει την ευθύνη του καταμερισμού των εργασιών ανάμεσα στον ίδιο και τον Βοηθό Γραμματέα.

 

Άρθρο 33. Αρμοδιότητες του Ταμία της Κεντρικής Επιτροπής

 1. Ο Ταμίας της Κεντρικής Επιτροπής έχει την ευθύνη να:

α) Τηρεί πλήρη στοιχεία και κατάλληλα λογιστικά βιβλία και να καταρτίζει για κάθε ημερολογιακό έτος οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα εκάστοτε Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς,

β) Συγκεντρώνει τα αντίστοιχα στοιχεία από τους Ταμίες των Τ.Ε. των Τ.Ο. ζητώντας πληροφορίες και συμπληρωματικά στοιχεία και να παραδίδει αυτά στην Επιτροπή Εσωτερικού Ελέγχου Οικονομικών,

γ) Ενημερώνει την Κ.Ε. για την οικονομική κατάσταση του Κόμματος όποτε του ζητηθεί ή όποτε κρίνει σκόπιμο,

δ) να παρακολουθεί τις συζητήσεις για την διαφάνεια στα οικονομικά των Κομμάτων, να ενημερώνει την Κ.Ε. και να εκφράζει τις απόψεις και θέσεις του Κόμματος μέσα στα πλαίσια αυτών των συζητήσεων.

 

Άρθρο 34. Επιστημονικοί Σύμβουλοι και Ειδικές Συμβουλευτικές Επιτροπές (Ε.Σ.Ε.)

 1. Η Κ.Ε. μπορεί να διορίζει πρόσωπα με ειδικές γνώσεις ή δεξιότητες ως Συμβούλους ή/και να δημιουργεί Ειδικές Συμβουλευτικές Επιτροπές (Ε.Σ.Ε.) που θα διευκολύνουν το έργο της αλλά και το έργο των Τοπικών Οργανώσεων.
 2. Ενδεικτικά, αλλά όχι εξαντλητικά, η Κ.Ε. μπορεί να διορίσει Νομικό Σύμβουλο, Σύμβουλο επί διεθνών θεμάτων και σχέσεων, επιστημονικούς Συμβούλους σε ειδικά θέματα, Σύμβουλο για γενική έρευνα, Σύμβουλο για θέματα εκπαίδευσης κι επιμόρφωσης.
 3. Ως Σύμβουλοι ή μέλη των Ε.Σ.Ε. μπορούν να διοριστούν και άτομα που δεν είναι Μέλη ή Φίλοι του Κόμματος.
 4. Οι Σύμβουλοι και τα μέλη των Ε.Σ.Ε. μπορούν να εκλέγονται ως μέλη της Κ.Ε. ή της Τ.Ε. της Τ.Ο. στην οποία είναι εγγεγραμμένοι ως Μέλη.

 

Άρθρο 35. Συνεδριάσεις

 1. Η Κεντρική Επιτροπή συνεδριάζει τακτικά κάθε δύο μήνες, τους μονούς μήνες του έτους, δηλαδή Ιανουάριο, Μάρτιο, Μάιο, Ιούλιο, Σεπτέμβριο και Νοέμβριο και έκτακτα όποτε κριθεί αναγκαίο από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρό της ή ζητηθεί από το ένα τρίτο (1/3) των μελών της που έχουν δικαίωμα ψήφου.
 2. Η συνεδρίαση συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο της Κεντρικής Επιτροπής, ο οποίος ενημερώνει τον Γραμματέα που έχει την ευθύνη για την κοινοποίηση της πρόσκλησης και της ημερήσιας διάταξης στα μέλη της Επιτροπής.

 

Άρθρο 36. Απαρτία

Η Κεντρική Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει νόμιμα όταν παρίστανται κατά την συνεδρίαση είτε με την φυσική τους παρουσία είτε μέσω τηλεδιάσκεψης τουλάχιστον τα δύο τρίτα (2/3) των μελών της που έχουν δικαίωμα ψήφου.

 

Άρθρο 37. Δικαίωμα ψήφου

 1. Τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής που συμμετέχουν εξαιτίας της κατοχής κάποιου δημόσιου αξιώματος, ex officio, δεν έχουν δικαίωμα ψήφου.
 2. Οι Σύμβουλοι και τα μέλη των Ε.Σ.Ε. δεν έχουν δικαίωμα ψήφου στην Κ.Ε. παρά μόνο αν είναι ταυτόχρονα και μέλη της Κ.Ε.

 

Άρθρο 38. Ψηφοφορία

Η Κεντρική Επιτροπή αποφασίζει με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου ή, σε περίπτωση απουσίας του, η ψήφος του Αντιπροέδρου.

 

Άρθρο 39. Συστηματική απουσία από τις συνεδριάσεις

Σε περίπτωση που κάποιο μέλος της Κ.Ε. απουσιάσει για δύο ή τρεις συνεχόμενες συνεδριάσεις, τότε:

α) Αν είναι Εκπρόσωπος .Τ.Ο. και αναπληρώνεται από τον Αναπληρωτή του, ο Αναπληρωτής μετατρέπεται σε Εκπρόσωπο και ο Εκπρόσωπος σε Αναπληρωτή,

β) Αν απουσιάζουν και ο Εκπρόσωπος και ο Αναπληρωτής και συνεπώς η Τ.Ο. δεν εκπροσωπείται στην Κ.Ε., η Κ.Ε. ενημερώνει την Τ.Ε. και η Τ.Ε. συγκαλεί Έκτακτη Συνέλευση των Μελών της Τ.Ο. για εκλογή νέου Εκπροσώπου και Αναπληρωτή Εκπροσώπου στην Κεντρική Επιτροπή ή συμπεριλαμβάνει το θέμα της εκλογής στην ημερήσια διάταξη προγραμματισμένης Τακτικής Συνέλευσης των Μελών.

Σε περίπτωση που η Τ.Ε. δεν συγκαλεί Συνέλευση των Μελών της Τ.Ο. για εκλογή Εκπροσώπου και Αναπληρωτή Εκπροσώπου στην Κεντρική Επιτροπή, ή καθυστερεί αδικαιολόγητα, η Κ.Ε. συγκαλεί η ίδια την Συνέλευση των Μελών της Τ.Ο. και ο Γραμματέας της Κ.Ε. αναλαμβάνει την ευθύνη της προετοιμασίας και ενημέρωσης των Μελών της Τ.Ο..

γ) Αν πρόκειται για μέλος που εκλέγεται από την Παγκύπρια Συνέλευση των Μελών, η Επιτροπή Εκλογών και Ψηφοφοριών οργανώνει εκλογική διαδικασία στις Τ.Ο. για εκλογή αντικαταστάτη του μέλους που απουσιάζει συστηματικά από τις συνεδριάσεις της Κ.Ε..

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

 

Άρθρο 40. Επιτροπή Εσωτερικού Ελέγχου Οικονομικών

 1. Η Παγκύπρια Συνέλευση Μελών εκλέγει διμελή ή τριμελή Επιτροπή Εσωτερικού Ελέγχου των Οικονομικών του Κόμματος.
 2. Στο τέλος κάθε ημερολογιακού έτους η Επιτροπή αυτή ελέγχει τα οικονομικά στοιχεία και καταστάσεις και παραλαμβάνει από τον Ταμία της Κ.Ε.. Έχει δικαίωμα να ζητήσει και να λάβει επιπλέον στοιχεία και εξηγήσεις τόσο από τον Ταμία της Κ.Ε. όσο και από τους Ταμίες των Τ.Ε. ή από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο κρίνει αναγκαίο. Έχει επίσης δικαίωμα να ζητήσει και να λάβει πρόσβαση στα Αρχεία του Κόμματος προκειμένου να ελέγξει συγκεκριμένα στοιχεία και ο Γραμματέας ή ο Βοηθός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής, όπως και οι Γραμματείς των Τ.Ε. υποχρεούνται όπως δώσουν τα στοιχεία που θα ζητηθούν.
 3. Σε περίπτωση άρνησης ή παρουσίασης οποιουδήποτε προβλήματος πρόσβασης στα ζητούμενα στοιχεία, η Επιτροπή Ελέγχου ενημερώνει άμεσα όλα τα μέλη της Κ.Ε. και η Κ.Ε. επιλαμβάνεται του θέματος εντός το πολύ πέντε (5) ημερών.
 4. Η Επιτροπή Ελέγχου συντάσσει την έκθεσή της, την οποία παρουσιάζει ενώπιον της Κ.Ε. στην Τακτική Συνεδρίασή της του μηνός Μαρτίου.

 

Άρθρο 41. Έγκριση οικονομικών καταστάσεων

 1. Κατά την συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του μηνός Ιανουαρίου παρίστανται οι Ταμίες των Τ.Ε. και η Επιτροπή Εσωτερικού Ελέγχου Οικονομικών για τον συντονισμό της διαμόρφωσης και ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων του Κόμματος.
 2. Κατά την συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του μηνός Μαρτίου, επίσης παρίστανται οι Ταμίες των Τ.Ε. και η Επιτροπή Εσωτερικού Ελέγχου Οικονομικών, που παρουσιάζει τις οικονομικές καταστάσεις και την έκθεσή της οι οποίες εγκρίνονται από την Κεντρική και υποβάλλονται στον Έφορο Τήρησης του Μητρώου Πολιτικών Κομμάτων το αργότερο μέχρι τις 31 Μαρτίου.

 

Άρθρο 42. Δημοσιοποίηση των οικονομικών καταστάσεων

 1. Τα οικονομικά στοιχεία με την έκθεση της Επιτροπής Εσωτερικού Ελέγχου Οικονομικών κοινοποιούνται στις Τ.Ο. και δημοσιεύονται στην επίσημη ιστοσελίδα του Κόμματος.
 2. Στην αμέσως επόμενη Τακτική Συνέλευση των Μελών των Τ.Ο. ο Ταμίας κάθε Τ.Ο. παρουσιάζει και εξηγεί στη Συνέλευση τα οικονομικά στοιχεία του Κόμματος και της συγκεκριμένης Τ.Ο..

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7

ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ

 

Άρθρο 43. Σύγκλιση

 1. Η Παγκύπρια Συνέλευση των Μελών συνιστά το ανώτατο όργανο του Κόμματος και αποτελείται από όλα τα Μέλη του Κόμματος.
 2. Συγκαλείται από την Κεντρική Επιτροπή κάθε χρόνο με πρόσκληση που αποστέλλεται προς τις Τοπικές Επιτροπές και περιέχει τα θέματα συζήτησης της Συνέλευσης.

 

Άρθρο 44. Αρμοδιότητες της Παγκύπριας Συνέλευσης των Μελών

Η Παγκύπρια Συνέλευση των Μελών:

α) Εκλέγει τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής,

β) Ενημερώνεται και εγκρίνει τις οικονομικές καταστάσεις του Κόμματος,

γ) Αποφασίζει δεσμευτικά για κάθε ζήτημα πολιτικής που ακολουθεί το Κόμμα,

δ) Αποφασίζει για τυχόν συνεργασία του Κόμματος με άλλα Κόμματα της Κύπρου και της Ευρώπης, και την συμμετοχή σε Ομάδες Κομμάτων, εφόσον υπάρχουν ή δημιουργούνται τέτοιες,

ε)  Εγκρίνει το Καταστατικό του Κόμματος και κάθε τροποποίησή του,

στ) Αποφασίζει για κάθε άλλο θέμα που αφορά το Κόμμα και την πολιτική που ακολουθεί.

 

Άρθρο 45. Οργανωτική Επιτροπή της Παγκύπριας Συνέλευσης

 1. Ένα μήνα τουλάχιστον πριν την διενέργεια της Συνέλευσης, η Κεντρική Επιτροπή διαμορφώνει την ημερήσια διάταξη της Συνέλευσης και διορίζει τριμελή επιτροπή που αναλαμβάνει την οργάνωση της Παγκύπριας Συνέλευσης των Μελών και είναι υπεύθυνη για την αποστολή της πρόσκλησης και της ημερήσιας διάταξης της Παγκύπριας Συνέλευσης, την εξασφάλιση και οργάνωση του χώρου διεξαγωγής της Συνέλευσης, την συνεννόηση με τα ΜΜΕ, τον συντονισμό με την Επιτροπή Εκλογών και Ψηφοφοριών όταν κατά την διάρκεια της Συνέλευσης θα διενεργηθεί και ψηφοφορία και γενικώς κάθε άλλο ζήτημα που αφορά την οργάνωση και πραγματοποίηση της Συνέλευσης.
 2. Η Οργανωτική Επιτροπή προεδρεύει της Παγκύπριας Συνέλευσης και αποφασίζει για κάθε θέμα που πιθανόν προκύψει κατά την διάρκεια της Συνέλευσης.
 3. Σε περίπτωση που ζητηθεί από το ένα τρίτο (1/3) των συμμετεχόντων και δικαιουμένων να ψηφίσουν στην Συνέλευση Μελών, η Οργανωτική Επιτροπή υποχρεούται να θέσει κάθε ζήτημα σε ψηφοφορία, την διενέργεια της οποίας αναλαμβάνει η Επιτροπή Εκλογών και Ψηφοφοριών.

 

Άρθρο 46. Επιτροπή Εκλογών και Ψηφοφοριών

 1. Κάθε Κ..Ε., στην πρώτη συνεδρίασή της μετά την εκλογή της διορίζει τριμελή επιτροπή η οποία θα είναι υπεύθυνη για την ομαλή διεξαγωγή των εκλογικών διαδικασιών και των ψηφοφοριών για οποιοδήποτε θέμα καθ’ όλη την διάρκεια της θητείας της.
 2. Η θητεία της Επιτροπής Εκλογών και Ψηφοφοριών είναι διετής, αρχίζει με τον διορισμό της στην πρώτη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής και λήγει στην πρώτη συνεδρίαση της επόμενης Κεντρικής Επιτροπής, με τον διορισμό νέας Επιτροπής.
 3. Αρμοδιότητες της Επιτροπής είναι:

α) να τηρεί ενημερωμένο εκλογικό κατάλογο των Μελών που δικαιούνται να ψηφίσουν σε κάθε Τ.Ο., δηλαδή των Μελών που έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές τους εκκρεμότητες,

β) να παρακολουθεί την ορθή διεξαγωγή των εκλογικών διαδικασιών σε κάθε Τ.Ο. και να βοηθά όπου είναι αναγκαίο,

γ) να προετοιμάζει τις εκλογικές διαδικασίες (συγκέντρωση δηλώσεων υποψηφιότητας, βιογραφικών, ενημέρωση Μελών και κοινοποίηση στοιχείων υποψηφίων) και τις ψηφοφορίες (συγκέντρωση και διανομή ενημερωτικού υλικού, προτάσεων, εισηγήσεων, θέσεων και απόψεων),

δ) να προετοιμάζει εκλογικές διαδικασίες αναπλήρωσης θέσεων και να ενημερώνει σχετικά την Κ.Ε. και αναλόγως τις Τ.Ε. ή τα Μέλη των Τ.Ο. τις οποίες η εκλογική διαδικασία αφορά,

ε) να φροντίζει για την ασφαλή μεταφορά των καλπών από τις Τ.Ο. στην Παγκύπρια Συνέλευση των Μελών, την καταμέτρηση των ψηφοδελτίων με την άφιξη των καλπών στον χώρο διεξαγωγής της Παγκύπριας Συνέλευσης και την αντιπαραβολή του αριθμού τους με τον αριθμό των ψηφισάντων σε κάθε Τ.Ο.  και την οριστικοποίηση του εκλογικού καταλόγου βάσει του οποίου θα διεξαχθεί η ψηφοφορία στην Παγκύπρια Συνέλευση,

στ) να καταμετρά τα ψηφοδέλτια και τις ψήφους σε εκλογικές διαδικασίες και ψηφοφορίες που διεξάγονται σε παγκύπριο επίπεδο, είτε σε χώρο διεξαγωγής Παγκύπριας Συνέλευσης είτε στους χώρους των Τ.Ο.,

ζ) να ανακοινώνει τα αποτελέσματα των εκλογών και ψηφοφοριών και να ενημερώνει την Κ.Ε., τα Μέλη και τους Φίλους του Κόμματος.

 

Άρθρο 47. Λήψη αποφάσεων

Η Παγκύπρια Συνέλευση των Μελών λαμβάνει απόφαση με απλή πλειοψηφία των ψηφισάντων Μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας, η προς ψήφιση πρόταση απορρίπτεται. Σε περίπτωση ισοψηφίας μεταξύ υποψηφίων για την Κεντρική Επιτροπή, η Επιτροπή Εκλογών και Ψηφοφοριών διενεργεί κλήρωση ενώπιον της  Παγκύπριας Συνέλευσης των Μελών.

 

Το παρόν καταστατικό εγκρίθηκε από την Παγκύπρια συνέλευση των  μελών η οποία πραγματοποιήθηκε στις 15 Μαρτίου 2015, στην Λεμεσό.